CO UMÍME

Chceme, aby naše práce byla precizní a klient vždycky dostal včas vše, co potřebuje.


Management stavby

O vaši stavbu se postaráme od začátku do konce. Zajistíme projektovou dokumentaci, technický dozor, realizaci stavby a samozřejmě bezchybnou geodézii. Příkladem takto realizované akce je výstavba centra francouzské firmy SNOP na zóně Verne.


Inženýrská geodézie

Specifický obor geodézie se zaměřením na přesná či velmi přesná měření. Tato měření se používají nejen při výstavbě, ale i po jako průběžná měření, kdy její výsledky slouží jako součást provozní diagnostiky - turbiny, lisy, rovnací stolice, jeřábové dráhy a podobně.

 • Mapové podklady pro projekt
 • Vyhledání a zaměření stávajících inženýrských sítí
 • Vytyčení stavebních objektů
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Práce odpovědného geodeta
 • Pozorování sedání a deformace staveb
 • Měření a rektifikace jeřábových drah

Důlní geodézie

Důlní měřičství je nedílnou součástí báňských a jiných stavebních činností v podzemí i na povrchu. Geodetické práce v podzemí kladou značné nároky hlavně na přesnost měření a bezpečnost práce.

 • Vytyčení postupu ražení tunelu
 • Měření profilu v průběhu postupu dobývání
 • Zaměření skutečného provedení stavby důlního díla - podélné a příčné profily
 • Sledování vlivů hornické činnosti na povrchu
 • Vytyčení hranice dobývacího prostoru
 • Měření postupu povrchového dobývání
 • Výpočet kubatur

Katastr nemovitostí

Disponujeme oprávněními skupiny A, která opravňuje k ověřování činností v oblasti katastru nemovitostí.


A - Geometrické plány, dokumentace o vytyčení hranice pozemku                 

 • Vytyčení hranice pozemku
 • Geometrický plán
 • Poradenství v KN - Řešení majetkoprávních vztahů

Laserové skenování

Provádíme zaměření stavebních objektů pomocí 3D skeneru.

Vhodné pro interiéry budov, zaměření fasády nebo pasport budovy.

Vyhotovení 3D modelu stavby, řezů a pohledů.


Trasování - vyhledávání inženýrských sítí

Když nevíte, kde vám co vede, rádi vám pomůžeme. Pomocí radiolokátoru RD 8000 "vypípáme" trasu téměř všeho, co na vašem pozemku vede. A budete mít jasno a budete vědět.

Speciální projekty

Čas od času se objeví akce, která úplně nezapadá do našeho běžného plánu. Jsme duše dobrodružné, a tak se nebojíme měřit například africký vodopád.